Żydowskie Muzeum Galicja

Nietypowe, zapewne intrygujące spojrzenie na Holokaust, żydowską kulturę oraz burzliwą historię. Założone w 2004 roku Żydowskie Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu niejako z założenia ma prezentować inną, nową perspektywę na rzeczoną tematykę. Zgodnie ze słowami założyciela, brytyjskiego fotografa Chrisa Schwarza, celem instytucji jest nie tyle o rewizja dawnych dziejów - “polskie obozy koncentracyjne” i podobne postępki - co przełamanie starych, nierzadko krzywdzących i szkodliwych stereotypów. Zarówno po polskiej, jak i żydowskiej stronie.

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie pełni zarówno funkcję przestrzeni dla wystaw historycznych i artystycznych, jak też swoistego centrum kultury. Pierwsza ze stałych ekspozycji, “Śladami Pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski”, to cykl fotografii prezentujących przemiany zachodzące we wzajemnych relacjach polsko-żydowskich na tle biegnącej historii. Druga wystawa stała - “Pamięć niedokończona. Żydowskie dziedzictwo i Zagłada w Galicji Wschodniej” - stanowi swego rodzaju uzupełnienie, skoncentrowane na obszarze całej historycznej Galicji, również dzisiejszych terenów Ukrainy. Do tego dochodzą poruszające rozmaite tematy ekspozycje czasowe.

Równie istotną rolę w działalności placówki odgrywają organizowane cyklicznie spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne, wykłady, koncerty i podobne inicjatywy. Siedzibą Żydowskiego Muzeum Galicja jest zrewitalizowany budynek, w którym w czasach międzywojennych funkcjonował młyn. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, gospodarze zadbali również o specjalny kącik zabaw dla dzieci… a nawet muzealną kawiarnię.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Ceny wejściówek do Żydowskiego Muzeum Galicja w Krakowie - stan na sierpień 2018:

  • 16 zł bilety normalne
  • 13 zł bilety ulgowe dla seniorów
  • 11 zł bilety ulgowe dla studentów

- dla grup liczących 10 lub więcej osób:

  • 14 zł/os. bilety normalne
  • 11 zł/os. bilety ulgowe dla seniorów
  • 9 zł/os. bilety ulgowe dla studentów

Instytucja prezentująca kulturę, dziedzictwo społeczności żydowskiej w Polsce i trudne kwestie związane z Holokaustem. Z założenia Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie ma prezentować odmienne, nietypowe spojrzenie na te tematy. W taki sposób, aby przełamywać szkodliwe i krzywdzące stereotypy. Uzupełnieniem dla 2 ekspozycji stałych są wystawy czasowe, wykłady, warsztaty, koncerty itp.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz