Żydowskie Muzeum Galicja

Nietypowe, zapewne intrygujące spojrzenie na Holokaust, żydowską kulturę oraz burzliwą historię. Założone w 2004 roku Żydowskie Muzeum Galicja na krakowskim Kazimierzu niejako z założenia ma prezentować inną, nową perspektywę na rzeczoną tematykę. Zgodnie ze słowami założyciela, brytyjskiego fotografa Chrisa Schwarza, celem instytucji jest nie tyle o rewizja dawnych dziejów - “polskie obozy koncentracyjne” i podobne postępki - co przełamanie starych, nierzadko krzywdzących i szkodliwych stereotypów. Zarówno po polskiej, jak i żydowskiej stronie.

Żydowskie Muzeum Galicja w Krakowie pełni zarówno funkcję przestrzeni dla wystaw historycznych i artystycznych, jak też swoistego centrum kultury. Pierwsza ze stałych ekspozycji, “Śladami Pamięci. Współczesne spojrzenie na żydowską przeszłość Polski”, to cykl fotografii prezentujących przemiany zachodzące we wzajemnych relacjach polsko-żydowskich na tle biegnącej historii. Druga wystawa stała - “Pamięć niedokończona. Żydowskie dziedzictwo i Zagłada w Galicji Wschodniej” - stanowi swego rodzaju uzupełnienie, skoncentrowane na obszarze całej historycznej Galicji, również dzisiejszych terenów Ukrainy. Do tego dochodzą poruszające rozmaite tematy ekspozycje czasowe.

Równie istotną rolę w działalności placówki odgrywają organizowane cyklicznie spotkania autorskie, warsztaty edukacyjne, wykłady, koncerty i podobne inicjatywy. Siedzibą Żydowskiego Muzeum Galicja jest zrewitalizowany budynek, w którym w czasach międzywojennych funkcjonował młyn. Obiekt jest przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych, gospodarze zadbali również o specjalny kącik zabaw dla dzieci… a nawet muzealną kawiarnię.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Komentarze (0)

Dodaj komentarz