Willa Karola Estreichera

Muzeum Rodu Estreicherów, Strat Kultury i Rewindykacji prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie. Willa Karola Estreichera to kameralny zabytek z przełomu XIX i XX wieku - pierwotnie wybudowany na terenie Ojcowa, w latach 1946-1948 rozebrany, przewieziony do podkrakowskiej wówczas Woli Justowskiej i odbudowany od deski do deski.

Urządzone przez TPSP muzeum ma charakter biograficzno-historyczny. Profesor Karol Estreicher junior mieszkał tutaj od 1948 roku aż do śmierci w 1984. Jego działalność koncentrowała się na historii, ale zajmował się też sztuką i literaturą. Był m.in. badaczem naukowym, dyrektorem Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Maius, działaczem społecznym, jednak największe zasługi położył na polu katalogowania i odzyskiwania dzieł sztuki zrabowanych Polsce w trakcie II Wojny Światowej.

Willa Karola Estreichera w Krakowie przeszła na własność Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych na mocy testamentu profesora UJ. Jednak przez pierwsze lata po tej zmianie zabytek był pozbawiony należytej opieki - budynek systematycznie niszczał, doszło też do kilku włamań i kradzieży. Dopiero w latach 2005-2009 udało się przeprowadzić remont generalny, po którym uroczyście otwarto Muzeum Rodu Estreicherów, Strat Kultury i Rewindykacji. Eksponaty stanowią przede wszystkim oryginalne elementy wyposażenia, rodzinne pamiątki oraz kolekcja dzieł sztuki.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Komentarze (0)

Dodaj komentarz