Wawel

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Wizytówka całego Krakowa i główny cel zdecydowanej większości zwiedzających miasto turystów. Wzgórze Wawelskie to ostatni etap Drogi Królewskie: idąc ulicą Grodzką mija się ewangelicki kościół św. Marcina wzniesiony w XVII w., niewielki XIV-wieczny kościółek św. Idziego i budynek Arsenału z czasów Władysława IV. Stamtąd widać już potężny Wawel, do którego można dojść także zbaczając z Grodzkiej na biegnącą równolegle, prześliczną ulicę Kanoniczą, ustrojoną wspaniałymi kamienicami.

Jednak nawet najładniejsze kamieniczki bledną przy majestacie budowli wzniesionych na wapiennym Wzgórzu Wawelskim. Tutaj właśnie miał mieszkać legendarny smok - co widać po charakterystycznej rzeźbie nad samą Wisłą czy obecności Smoczej Jamy - tutaj też Krak miał zbudować swój obronny gród. Historyczne ślady stałych zabudowań Wzgórza Wawelskiego sięgają IX-X wieku, natomiast szeroko pojmowanej ludzkiej działalności: kilkudziesięciu tysięcy lat przed naszą erą. Przez kolejne stulecia Wawel niezmiennie pozostawał reprezentacyjnym ośrodkiem władzy - zarówno świeckiej, jak też religijnej.

Tym samym najważniejszymi zabytkami, jakie wyróżniają Wzgórze Wawelskie, są Zamek Królewski oraz Katedra pod wezwaniem św. Wacława i św. Stanisława Biskupa. Do tego dochodzą budowane w różnych okresach baszty, mury obronne, bramy, pomniki, ogrody… Niestety dla zwiedzających, nie ma żadnych biletów zbiorczych pozwalających zobaczyć Wawel od A do Z - na potrzeby turystów przygotowano 5 ekspozycji stałych na Zamku Królewskim, kilka wariantów zwiedzania Katedry Wawelskiej (m.in. Groby Królewskie, Dzwon Zygmunta czy Muzeum Katedralne) oraz 3 plenerowe trasy sezonowe:

  • Baszta Sandomierska
  • Smocza Jama
  • Budowle i ogrody Wawelu
Mini przewodnik

Historyczne centrum Krakowa, główny ośrodek władzy świeckiej (Zamek Królewski) i duchownej (Katedra). Wawel to niepozorne, wapienne wzgórze na lewym brzegu Wisły - a zarazem leże legendarnego smoka, na którym Krak zbudował obronny gród. Ślady ludzkiej działalności na Wzgórzu Wawelskim sięgają kilkudziesięciu tysięcy lat wstecz, najstarsze pozostałości zabudowań IX-X wieku.

Galeria

Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja