Uniwersytecka Kolegiata św. Anny

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Kościół krakowskiego duszpasterstwa akademickiego, z historią sięgającą połowy XIV stulecia i panowania króla Kazimierza Wielkiego. Współczesna Uniwersytecka Kolegiata św. Anny w Krakowie powstawała w latach 1689-1703, zabytkowa konstrukcja reprezentuje styl barokowy. Pięknie dekorowana fasada to i tak skromna zapowiedź tego, co czeka na miłośników sztuki i architektury sakralnej we wnętrzu świątyni.

Pierwsze znane wzmianki o kościele św. Anny z Krakowa pochodzą z 1363 roku. Wówczas była to najprawdopodobniej drewniana budowla. W 1407 r. doszło do pożaru, który doszczętnie strawił przybytek. Postanowieniem Władysława Jagiełły świątynię odbudowano jeszcze w tym samym roku (murowana konstrukcja w stylu gotyckim),zaś po 11 latach król oddał kościół pod patronat Akademii Krakowskiej. Swoje obecne miana Uniwersytecka Kolegiata św. Anny zyskała w 1535 r., w wyniku decyzji biskupa Piotra Tomickiego. W 1689 r. zapadła decyzja o rozebraniu świątyni i wzniesieniu nowej. Kościół okazał się zbyt mały wobec rosnącej popularności kultu pochowanego tutaj świętego Jana z Kęt - kapłana i profesora AK.

W budowę nowej Uniwersyteckiej Kolegiaty św. Anny w Krakowie zaangażowało się zarówno środowisko akademickie, jak też królewski dwór Jana III Sobieskiego. Barokowa architektura świątyni nawiązuje do kościoła św. Andrzeja della Valle z Rzymu, nad projektem pracowali m.in. Tylman z Gameren (Niderlandy),Francisco Solari czy ks. Sebastian Piskorski. Ostatni z wymienionych planował głównie artystyczny wystrój wnętrza, który dziś stanowi największy wyróżnik kościoła.

Cóż, tutaj nie ma co wdawać się w słowne opisy - po prostu Uniwersytecką Kolegiatę św. w Krakowie trzeba zobaczyć na własne oczy. Te wszystkie freski, obrazy i inne malowidła, płaskorzeźby, figury, ołtarze, mnogość zdobniczych motywów, zabytkowe wyposażenie… W całym tym barokowym bogactwie na szczególne wyróżnienie zasługują stiukowe dzieła rzeźbiarskie Baltazara Fontany, malarskie prace Karola Dankwarta oraz Innocentego i Karola Montich - zwłaszcza polichromie sprawiające wrażenie trójwymiarowych obrazów - a także ołtarz główny z obrazem św. Anny Samotrzeć i organy, które do dzisiaj zachowały swoje pierwotne, piękne i niepowtarzalne brzmienie.

W Uniwersyteckiej Kolegiacie św. Anny warto jeszcze zatrzymać się na dłużej przy pomniku Mikołaja Kopernika z 1823 r. - kiedy astronomiczne dzieła wybitnego uczonego i absolwenta Uniwersytetu Jagiellońskiego wciąż jeszcze widniały indeksie ksiąg zakazanych przez Kościół - oraz łupy wojenne Jana III Sobieskiego z Odsieczy Wiedeńskiej.

Mini przewodnik

Jeden z najwspanialszych kościołów Krakowa, prawdziwa perła barokowej architektury i sztuki. Uniwersytecka Kolegiata św. Anny powstała w latach 1689-1703, na miejscu gotyckiej świątyni z 1407 r. i jeszcze wcześniejszego, drewnianego przybytku z XIV w. Kościół wyróżnia się piękną fasadą oraz przepychem bogato zdobionego wnętrza. Kunsztowne płaskorzeźby, trójwymiarowe polichromie czy wspaniałe organy.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja