Synagoga Wysoka

Interior kolejnej na trasie żydowskich zabytków w Krakowie, synagoga Wysoka nie jest udostępniona do zwiedzania. Bożnica ta powstała nie później niż w 1563 r. Jej nazwa wzięła się stąd, że salę modlitw umieszczono na piętrze budynku. Było to podyktowane bezpieczeństwem modlących się. Obiekt stał bowiem w pobliżu bramy miasta, blisko działek zajmowanych przez chrześcijan nie zawsze przychylnych żydowskim sąsiadom.

W XIX w. do synagogi dołączono modlitewnie męską i żeńską, zorganizowane na piętrze stojącego po jej zachodniej stronie budynku. W czasie II Wojny Światowej została poważnie zniszczona i ograbiona. Zachowały się w niej tylko fragmenty dawnego wystroju, m.in. część XVII-wiecznych polichromii, skarbona i świecznik chanukowy. W 1974 r. krakowską synagogę Wysoką wpisano do rejestru zabytków.

Od 2008 roku pieczę nad dawną świątynią sprawuje wydawnictwo Austeria - kierowane przez Żydowską Gminę Wyznaniową z Krakowa - które organizuje tutaj m.in. spotkania autorskie, wystawy prezentujące judaistyczną kulturę, koncerty i podobne wydarzenia.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Dawna świątynia, w której od 2008 r. mieści się żydowska księgarnia, regularnie organizująca wystawy i spotkania nt. losów Izraelitów w Polsce. Synagogę Wysoką, której sala modlitewna mieściła się na piętrze, wybudowano w połowie XVI w. W zdewastowanym w trakcie II WŚ wnętrzu zachował się największy i najstarszy w Polsce aron ha-kodesz do przechowywania Tory.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz