Synagoga Wysoka

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Interior kolejnej na trasie żydowskich zabytków w Krakowie, synagoga Wysoka nie jest udostępniona do zwiedzania. Bożnica ta powstała nie później niż w 1563 r. Jej nazwa wzięła się stąd, że salę modlitw umieszczono na piętrze budynku. Było to podyktowane bezpieczeństwem modlących się. Obiekt stał bowiem w pobliżu bramy miasta, blisko działek zajmowanych przez chrześcijan nie zawsze przychylnych żydowskim sąsiadom.

W XIX w. do synagogi dołączono modlitewnie męską i żeńską, zorganizowane na piętrze stojącego po jej zachodniej stronie budynku. W czasie II Wojny Światowej została poważnie zniszczona i ograbiona. Zachowały się w niej tylko fragmenty dawnego wystroju, m.in. część XVII-wiecznych polichromii, skarbona i świecznik chanukowy. W 1974 r. krakowską synagogę Wysoką wpisano do rejestru zabytków.

Od 2008 roku pieczę nad dawną świątynią sprawuje wydawnictwo Austeria - kierowane przez Żydowską Gminę Wyznaniową z Krakowa - które organizuje tutaj m.in. spotkania autorskie, wystawy prezentujące judaistyczną kulturę, koncerty i podobne wydarzenia.

Mini przewodnik

Dawna świątynia, w której od 2008 r. mieści się żydowska księgarnia, regularnie organizująca wystawy i spotkania nt. losów Izraelitów w Polsce. Synagogę Wysoką, której sala modlitewna mieściła się na piętrze, wybudowano w połowie XVI w. W zdewastowanym w trakcie II WŚ wnętrzu zachował się największy i najstarszy w Polsce aron ha-kodesz do przechowywania Tory.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja