Synagoga Stara

W najstarszej w mieście synagodze - Starej (ul. Szeroka 24) zbudowanej w XV w. znajduje się obecnie oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, w którym prezentowane są bardzo cenne judaica, fotografie i dokumenty obrazujące kulturę i dzieje krakowskich Żydów.

Obecny wygląd synagogi to owoc prac polskich architektów, którzy w latach 1956-59 przywrócili kompletnie zniszczonej w czasie II wojny światowej bożnicy wygląd nadany jej w 2 połowie XVI w. przez florenckiego architekta Mateo Gucci.

Synagoga zbudowana jest z cegły i kamienia, w stylu gotycko-renesansowym. Jest to dwunawowa, wysoka hala przekryta krzyżowo-żebrowym sklepieniem. Mury budowli zwieńczone są renesansową attyką przesłaniającą dach.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Najstarsza zachowana bożnica w całej Polsce, wzniesiona w XV wieku. Synagogę Starą w 1570 r. Mateo Gucci przerobił zgodnie z renesansowymi trendami. I do wyglądu z tamtych czasów nawiązano w trakcie rekonstrukcji po II WŚ. W dawnej świątyni mieści się oddział Muzeum Historycznego Miasta Krakowa, eksponujący przedmioty związane z kulturą i historią Żydów.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz