Synagoga Remu

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Synagoga Remu znajdująca się na ul. Szerokiej 40 jest jedyną w mieście, żydowską bożnicą, która regularnie służy swym wiernym. Została zbudowana w 1553 r. przez Izraela ben Józefa - ojca wybitnego talmudysty i filozofa Mojżesza Isserlesa zwanego Remu, już wówczas piastującego stanowisko głównego rabina gminy krakowskich Żydów.

Grób Remu znajduje się na przyświątynnym cmentarzu, na którym pochowanych jest wielu innych rabinów i żydowskich uczonych. Miejsce spoczynku Remu uważane jest za cudowne, każdego roku pielgrzymują do niego pobożni Żydzi, by zostawić tam karteczkę z osobistą prośbą i modlitwą.

Współczesna architektura synagogi jest owocem jej XIX-wiecznej restauracji. Zniszczona i ograbiona w czasie II wojny światowej, w 1957 r. została odbudowana.

Mini przewodnik

Renesansowa bożnica, ufundowana w 1558 r. przez królewskiego bankiera I.I. Auerbacha dla swojego syna - cenionego rabina i uczonego zwanego Remu: dziś judaistycznego “świętego” spoczywającego na pobliskim cmentarzu. Przebudowaną w XIX w. synagogę udało się podnieść ze zniszczeń po II WŚ. Zachowały się m.in. pięknie wyrzeźbiony aron ha-kodesz i liczne polichromie.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja