Srebrna Góra

Tuż przy południowo-zachodnim skraju lasu, na Srebrnej Górze mieszkają kameduli, którzy mają w tym miejscu jeden z dwóch w Polsce klasztorów. Klasztor zespolony jest z kościołem Wniebowzięcia NMP.

Budowle wystawiono w latach 1609-30. Przez cały rok, mogą je zwiedzać wyłącznie mężczyźni. Surowa, obowiązująca kamedułów reguła zezwala na wpuszczanie kobiet wyłącznie przez 12 dni w roku, zwykle podczas religijnych świąt np. 15 sierpnia czy 25 grudnia.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Wzgórze z pięknym, barokowo-renesansowym kościołem i pustelniami kamedułów. Klasztorny przybytek wzniesiono na początku XVII stulecia specjalnie dla kontemplujących zakonników. Należy pamiętać, że mnisi wpuszczają kobiety do świątyni tylko przez 12 określonych dni w roku. Wszyscy muszą zadbać o właściwy strój, bez oglądania się na temperaturę.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz