Sanktuarium Ecce Homo

Chrześcijańskie miejsce kultu znane również jako sanktuarium św. brata Alberta, ściśle związane z życiem, działalnością i twórczością tej niezwykłej postaci. Sanktuarium Ecce Homo w Krakowie to kameralny kościółek na terenie klasztoru albertynek, żeńskiego zgromadzenia współzakładanego przez błogosławioną siostrę Bernardynę Marię Jabłońską i świętego brata Alberta - czyli Adama Chmielowskiego.

Architektura krakowskiego sanktuarium Ecce Homo, wybudowanego w latach 1982-1985, pozostaje zdecydowanie w cieniu obrazu, który Chmielowski malował przez długi czas od 1879 roku. Można się spotkać z opiniami, wedle których poruszający wizerunek umęczonego do granic Chrystusa - czyli właśnie Ecce Homo, od wypowiedzianych przez Piłata słów “Oto człowiek” - jest wyrazem wielkiej przemiany, jaka właśnie dokonywała się życiu artysty. Technicznie rzecz biorąc dzieło nigdy nie zostało w pełni ukończone, w 1880 r. Chmielowski przywdział szaty jezuity, aby po paru miesiącach wstąpić w szeregi franciszkanów. Założone przez niego i wspomnianą Jabłońską zgromadzenie znane jest z pomocy ubogim, bezdomnym i opuszczonym. Zgodnie z maksymą: “Trzeba każdemu dać jeść, bezdomnemu miejsce, a nagiemu odzież, bez dachu i kawałka chleba może on już tylko kraść albo żebrać dla utrzymania życia”.

W sanktuarium Ecce Homo z Krakowa znajdują się także relikwie założycieli albertyńskich zgromadzeń zakonnych. Niewątpliwie dla osób głęboko wierzących obcowanie z niezwykłym obrazem religijnym oraz relikwiami świętego brata Alberta i błogosławionej siostry Bernardyny Marii Jabłońskiej będzie nader głębokim przeżyciem.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Pełna nazwa tego klasztornego zakątka to Sanktuarium Ecce Homo Świętego Brata Alberta. Sam kościółek nie wyróżnia się na tle zabytków sakralnych Krakowa, ale to wyjątkowe miejsce kultu. Wiąże się z poruszającym wizerunkiem umęczonego Chrystusa, obrazem Ecce Homo pędzla Adama Chmielowskiego oraz relikwiami współzałożycieli albertyńskich zgromadzeń - św. brata Alberta i bł. Bernardyny Marii Jabłońskiej.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz