Plac Św. Marii Magdaleny

  • Adres Plac Św. Marii Magdaleny
    31-001 Kraków
  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Kolejny plac, jaki przylega do ul. Grodzkiej to niewielki i bardzo urokliwy plac Św. Marii Magdaleny ze stojącym na jego środku pomnikiem ks. Piotra Skargi. Chętnie przesiadują tu studenci, którzy mają zajęcia w znajdującym się niemal naprzeciwko Collegium Iuridicum, jednym z najstarszych gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na wysokości placu piętrzą się przy Grodzkiej kościół śś. Piotra i Pawła, w którym mieści się krypta pochowanego tam Piotra Skargi oraz kościół św. Andrzeja.

Pierwszy z nich poprzedzony jest charakterystycznym ogrodzeniem złożonym z cokołów, na których stoją figury 12 apostołów. Świątynię zbudowano na przełomie XVI i XVII w., nadając jej formę nawiązującą do formy kościoła jezuickiego Il Gesu w Rzymie. Kościół św. Andrzeja ma charakter obronny. Wzniesiono go w końcu XI w., przebudowano w XIII, stanowi więc jeden z najstarszych zabytków miasta. Jest to świątynia trzynawowa, z transeptem, zamkniętym półkoliście prezbiterium, posiadająca 2 wieże od frontowej strony. Jej wnętrze i hełmy wieżowe wykonane są w stylu barokowym.

Ze świątynią połączony jest klasztor zbudowany dla klarysek w XIV w., w następnych stuleciach rozbudowany.

Mini przewodnik

Piękne i popularne miejsce spotkań, wciśnięte pomiędzy ulice Grodzką i Kanoniczą. Krakowski plac św. Marii Magdaleny jest otoczony interesującymi, historycznymi obiektami: od najstarszego gmachu uniwersyteckiego po zabytkowe kościoły. W jednym z nich, stylizowanym na rzymski Il Gesu, stoi grobowiec Piotra Skargi. Pomnik jezuity to centralny element skweru.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja