Plac Św. Marii Magdaleny

Kolejny plac, jaki przylega do ul. Grodzkiej to niewielki i bardzo urokliwy plac Św. Marii Magdaleny ze stojącym na jego środku pomnikiem ks. Piotra Skargi. Chętnie przesiadują tu studenci, którzy mają zajęcia w znajdującym się niemal naprzeciwko Collegium Iuridicum, jednym z najstarszych gmachów Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na wysokości placu piętrzą się przy Grodzkiej kościół śś. Piotra i Pawła, w którym mieści się krypta pochowanego tam Piotra Skargi oraz kościół św. Andrzeja.

Pierwszy z nich poprzedzony jest charakterystycznym ogrodzeniem złożonym z cokołów, na których stoją figury 12 apostołów. Świątynię zbudowano na przełomie XVI i XVII w., nadając jej formę nawiązującą do formy kościoła jezuickiego Il Gesu w Rzymie. Kościół św. Andrzeja ma charakter obronny. Wzniesiono go w końcu XI w., przebudowano w XIII, stanowi więc jeden z najstarszych zabytków miasta. Jest to świątynia trzynawowa, z transeptem, zamkniętym półkoliście prezbiterium, posiadająca 2 wieże od frontowej strony. Jej wnętrze i hełmy wieżowe wykonane są w stylu barokowym.

Ze świątynią połączony jest klasztor zbudowany dla klarysek w XIV w., w następnych stuleciach rozbudowany.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Komentarze (0)

Dodaj komentarz