Pałac Biskupa Erazma Ciołka

XVI-wieczna rezydencja kościelnego hierarchy, od 1996 roku we władaniu Muzeum Narodowego w Krakowie. Pałac Biskupa Erazma Ciołka prezentuje efektowną mieszankę średniowiecznej architektury gotyckiej i włoskiego renesansu. Wzniesiony w latach 1501-1503 budynek ma status zabytku, w swojej bogatej historii pełnił najrozmaitsze funkcje - głównie reprezentacyjnej siedziby wszelkiego rodzaju urzędów, formacji i służb państwowych.

Biskup płocki Erazm Ciołek piastował zaszczytny urząd sekretarza króla Aleksandra Jagiellończyka, był także dobrze wykształconym humanistą, dyplomatą i mecenasem sztuki. Taka biografia przynajmniej w pewnej części znajduje odzwierciedlenie w ekspozycji stałej, jaką przygotowało Muzeum Narodowe w Krakowie. We wnętrzach Pałacu Biskupa Erazma Ciołka zgromadzono mnóstwo wspaniałych prac artystów, pokazywanych na trzech głównych wystawach:

  1. Galeria “Sztuka Dawnej Polski”. XII-XVIII wiek” - zbiór mniej lub bardziej wybitnych dzieł sztuki, prezentujący prace od średniowiecza po epokę nowożytną. Do najciekawszych i najcenniejszych eksponatów w tej części muzeum trzeba zaliczyć gotyckie obrazy i rzeźby - w tym relief “Chrystus w Ogrójcu autorstwa Wita Stwosza - malarstwo renesansowe (dzieła Giovanniego Marii Padovano, Hansa Duerera czy Michaela Lancza) oraz barokowe figury. Warto też zwrócić uwagę na ekspozycję prezentującą staropolskie zwyczaje pogrzebowe.
  2. Kraków na wyciągnięcie ręki - architektoniczne detale “zdjęte” z najsłynniejszych rzeźb i budowli w Polsce. Na przykład krakowskiego kościoła Mariackiego czy gnieźnieńskiej katedry. Są tutaj zarówno oryginalne fragmenty zabytków, jak też gipsowe odlewy. Wystawę wzbogacają multimedialne kioski i holografy z animacjami oraz filmami dokumentalnymi.
  3. Galeria “Sztuka Cerkiewna Dawnej Rzeczypospolitej” - rozbudowana kolekcja ikon, malarstwa cerkiewnego i przedmiotów liturgicznych obrządku prawosławnego. Od piętnasto- i szesnastowiecznych dzieł w stylu zachodnioruskim, przez nowożytne prace z terenów Królestwa Polskiego, aż po ikony bałkańskie. Szczególnie cenne są elementy ikonostasu z Lipowca (historyczna Kijowszczyzna).

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Ceny wejściówek do Pałacu Biskupa Erazma Ciołka, oddziału Muzeum Narodowego w Krakowie - stan na lipiec 2018:

  • 1 zł bilet ulgowy dla młodzieży pomiędzy 7. a 26. rokiem życia (niezbędna ważna legitymacja szkolna/studencka)
  • 5 zł “zwykły” bilet ulgowy
  • 10 zł bilet normalny
  • 20 zł bilet rodzinny dla najwyżej 5 osób ; minimum 1 dziecko do lat 18
  • +5-7 zł wypożyczenie audioprzewodnika (5 języków do wyboru)

Wystawna, wybudowana w latach 1501-03 rezydencja kościelnego hierarchy, królewskiego sekretarza, dyplomaty i mecenasa sztuki. Architektonicznie Pałac Biskupa Erazma Ciołka łączy elementy gotyckie i renesansowe. Od 1996 r. funkcjonuje tutaj oddział Muzeum Narodowego w Krakowie, z trzema zróżnicowanymi tematycznie stałymi ekspozycjami fantastycznych dzieł sztuki.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz