Muzeum Ubezpieczeń

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Niewielka placówka funkcjonująca w ramach miejscowego oddziału PZU. Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie to bodaj jedyna tego rodzaju instytucja na świecie, która gromadzi zbiory dokumentujące rozwój i historię problematyki zabezpieczania się przed wszelkiego rodzaju nieszczęściami. Eksponaty pochodzą przede wszystkim z XIX i XX wieku.

Kolekcja krakowskiego Muzeum Ubezpieczeń liczy ok. 36 tysięcy obiektów. Są to rozmaite dokumenty - w tym oczywiście polisy ubezpieczeniowe - zdjęcia, książki dotyczące zagadnienia, znaczki, tablice, pieczęcie, osobiste pamiątki po pionierach działalności ubezpieczeniowej czy narzędzia pracy dawnych “agentów”: od skarbczyków po przyrządy pomiarowe czy komplet służący do kolczykowania bydła. Bodaj największą wartość mają polisa Aleksandra Colonna-Walewskiego - syna Marii Walewskiej (z domu Łączyńskiej) i Napoleona I Bonaparte - oraz umowa niejakiego Woyciecha Kirstera z 14 grudnia 1804 r. Rzeczony akt to najstarszy eksponat placówki.

Przyczynkiem do powołania Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie były obchody 175-lecia polskich ubezpieczeń. Tradycje organizacji wystawiających polisy i zbierających składki na ziemiach polskich sięgają 1803 roku, kiedy to dekret króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III powołał Towarzystwo Ogniowe dla Miast w Prusach Południowych. Warto jeszcze wspomnieć o Towarzystwie Ogniowym w Księstwie Warszawskim (1807),założonym w 1860 r. Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych z Krakowa oraz Polskiej Dyrekcji Ubezpieczeń Wzajemnych, która zainaugurowała działalność w 1921 roku.

Mini przewodnik

Prawdopodobnie jedyna instytucja na świecie parająca się tego rodzaju tematyką. Kameralne Muzeum Ubezpieczeń w Krakowie posiada ok. 36 000 różnego rodzaju eksponatów: przede wszystkim dokumentów, pamiątek po osobistościach tej dziedziny oraz niezbędnych w pracy agenta/ubezpieczyciela narzędzi. Szczególnie interesujące wydają się zwłaszcza oryginalne, stare polisy.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja