Muzeum Archeologiczne

Jedna z najstarszych instytucji historyczno-muzealnych w Polsce, działająca nieprzerwanie od lutego 1850 roku. Grubo ponad 150 lat tradycji Muzeum Archeologicznego w Krakowie znajduje swoje odbicie m.in. w licznych zbiorach wszelkiego rodzaju antyków, zabytków i reliktów. Otóż szacuje się, że placówka dysponuje ok. 500 tys. eksponatów z właściwie wszystkich epok.

Krakowskie Muzeum Archeologiczne, początkowo funkcjonujące jako Muzeum Starożytności, rozbudowuje swoją kolekcję na dwa podstawowe sposoby: z jednej strony poprzez własne badania i wykopaliska, a z drugiej za sprawą unikatów przekazywanych przez darczyńców - kolekcjonerów, odkrywców, inne instytucje itd. Swoją misję określa jako pośredniczenie pomiędzy prahistorią a współczesnością, dbanie o dziedzictwo materialne i duchowe naszych bliższych i najdalszych przodków.

W Gmachu Głównym Muzeum Archeologicznego w Krakowie, jakim od połowy lat ‘50 XX stulecia jest zabytkowy kompleks klasztorny karmelitów bosych z XVII wieku (w 1797 r. przekształcony w więzienie i sąd), urządzono 4 główne wystawy stałe:

  • Bogowie starożytnego Egiptu
  • Pradzieje i wczesne średniowiecze Małopolski
  • Peruwiańskie zbiory Władysława Klugera
  • Dzieje najstarsze i stare gmachu Muzeum Archeologicznego w Krakowie

Do tego dochodzi ekspozycje czasowe oraz prezentowane osobno pojedyncze skarby, takie jak posąg Światowida ze Zbrucza, kamienie mikorzyńskie czy Baba połowiecka ze Stadnicy. Warto także wspomnieć o dużym ogrodzie, gdzie od czasu do czasu organizowane są rozmaite wydarzenia plenerowe: spotkania naukowe, koncerty, Piknik Archeologiczny etc.

Ponadto Muzeum Archeologiczne w Krakowie posiada jeszcze dwa inne oddziały. Mowa o wystawie w podziemiach kościoła św. Wojciecha na Rynku Głównym oraz filii w Nowej Hucie, zlokalizowanej w zabytkowym dworku szlacheckim.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Komentarze (0)

Dodaj komentarz