Kościół św. Wojciecha

Niewielka i niepozorna, aczkolwiek szczególnie cenna świątynia na mapie zabytków sakralnych Krakowa. Kościół św. Wojciecha powstał w miejscu, gdzie słynny czeski biskup, misjonarz i męczennik, zaufany pierwszego króla Polski Bolesława Chrobrego, wygłaszał na Rynku Głównym stolicy Małopolski. Jeszcze na przełomie X i XI wieku wzniesiono tutaj drewniany kościół, zaś w drugiej połowie XI lub na początku XII stulecia zbudowano murowany przybytek w stylu romańskim.

Ślady wczesnośredniowiecznego rodowodu kościoła św. Wojciecha w Krakowie zachowały się przede wszystkim w murach i podziemiach przybytku. Aktualna architektura i wystrój świątyni prezentują cechy typowe dla epoki baroku. Wszystko za sprawą gruntownej przebudowy, jaka miała miejsce w XVII wieku - później również prowadzono różne prace remontowo-budowlane, jednak już na znacznie mniejszą skalę. Przebywając w kościele św. Wojciecha warto przyjrzeć się z bliska kilku zabytkom sztuki sakralnej. Zwłaszcza malowidłom Andrzeja Radwańskiego po wewnętrznej stronie kopuły, rzeźbom aniołów na ścianie tęczowej, bogato zdobionemu ołtarzowi głównemu oraz obrazowi patrona, w którym Kasper Kurtz połączył malarstwo barokowe z tradycjami gotyckimi.

W krakowskim kościele św. Wojciecha można zobaczyć jeszcze specjalną wystawę, przygotowaną przez miejscowe Muzeum Archeologiczne. Ekspozycja koncentruje się na historii Rynku Głównego i samej świątyni - na zwiedzających czekają m.in. miniaturowe modele zabytków, wydobyte z wykopalisk relikty czy pozostałości po wczesnochrześcijańskim cmentarzu.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Komentarze (0)

Dodaj komentarz