Kościół św. Marka Ewangelisty

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Filia parafii Mariackiej w Krakowie, a zarazem intrygujący zabytek z epoki średniowiecza. Kościół św. Marka Ewangelisty budowano etapami od drugiej połowy XIII stulecia, stąd gotycka architektura. Według kronik Jana Długosza fundatorem przybytku był książę Bolesław Wstydliwy, miało się to dziać około 1263 roku. Najstarsza pisemna wzmianka o tej wzniesionej dla braci augustianów świątyni pochodzi z 1295 r.

Prace nad krakowskim kościołem św. Marka Ewangelisty zakończyły się II poł. XV wieku. Jednak zakonnicy i mieszkańcy nie cieszyli się zbyt długo nową świątynią - w 1494 r. budowlę niemal doszczętnie strawił pożar. Konieczna była gruntowna renowacja. Podobny schemat - zniszczenie kościoła przez ogień i późniejsza, szybsza bądź dłuższa odbudowa - powtarzał się jeszcze kilkukrotnie. Pomimo tak licznych remontów, bryła świątyni do dzisiaj zachowała typowy dla średniowiecza wygląd.

Inaczej mają się sprawy z wnętrzami kościoła św. Marka Ewangelisty w Krakowie, które prezentują znacznie obfitszy w bogate dekoracje, barokowy sznyt. To w głównej mierze efekt modernizacji z pierwszej połowy XVII wieku - późniejsze prace koncentrowały się przede wszystkim na odnowie kościelnych zabytków i samej konstrukcji. Z ciekawszych dzieł sztuki sakralnej należy wymienić bogato zdobione ołtarze (główny i 4 boczne),ambonę wyrzeźbioną na kształt serca i krzyża (symbolu augustianów),gotycki krucyfiks, łaskami słynący obraz maryjny oraz szereg kunsztownych rzeźb.

Mini przewodnik

Średniowieczny zabytek sakralny o gotyckiej architekturze i bogatym, barokowym wnętrzu. Kościół św. Marka Ewangelisty w Krakowie zbudowano w II poł. XIII w. - choć budowla wielokrotnie płonęła, to przy odbudowie zachowywano zbliżony do pierwotnego kształt i wygląd bryły. Wnętrze świątyni zmodernizowano w XVII w., warto zobaczyć zdobione ołtarze, obraz Madonny i ambonę w kształcie serca i krzyża.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja