Kościół św. Marcina

Obecnie parafialna świątynia wspólnoty ewangelicko-augsburskiej, pierwotnie klasztorny przybytek zgromadzenia karmelitanek bosych. Dlatego też kościół św. Marcina w Krakowie prezentuje się nadzwyczaj bogato jak na protestanckie standardy. Z drugiej strony - wypada cokolwiek blado w porównaniu z przepychem innych kościołów barokowych w mieście. Ot, taki podwójny paradoks.

Krakowski kościół św. Marcina wzniesiono najprawdopodobniej w latach 1637-1640, na miejscu średniowiecznego domu bożego z XIV w. - głównym architektem był Giovanni Trevano. Podobno ostatecznie budowla jest sporo mniejsza od pierwotnie planowanej, a to ze względu na rzekomy sprzeciw zakonu klarysek, które na sąsiedniej posesji mają swój klasztor i kościół św. Andrzeja. W 1787 r. karmelitanki przeniosły się do klasztoru na Wesołej (przy dzisiejszej ulicy Mikołaja Kopernika), zaś w 1816 r. “niczyj” kościół św. Marcina przekazano wyznawcom luteranizmu. Decyzja senatu była swego rodzaju zadośćuczynieniem za wielokrotne zniszczenia i akty wandalizmu jakie dotykały ewangelicko-augsburską świątynię na ul. św. Jana.

Jeśli chodzi o wyposażenie i dzieła sztuki, bodaj najciekawszy będzie zdobiący ołtarz główny obraz “Chrystus uciszający burzę”, namalowany przez Henryka Siemiradzkiego. Pozostałe skarby kościoła św. Marcina w Krakowie to jakoby cudowny krucyfiks datowany na 1370-1380 rok, płaskorzeźba przedstawiająca Mikołaja Reja oraz witraże, jakie w okresie międzywojennym wykonał Adam Ciompa. Miłośników kościelnej muzyki zapewne zainteresują również 23-głosowe organy, skonstruowane przez Wacława Biernackiego w latach ‘30 XX wieku.

A skoro już o muzyce mowa… Warto wspomnieć, że praktycznie w każdą niedzielę - zazwyczaj ok. godziny 18:00 - w ewangelickim kościele św. Marcina odbywają się koncerty utworów i kompozycji religijnych bądź pokrewne wydarzenia muzyczne. Do tego od czasu do czasu świątynia gości większe imprezy kulturalne, choćby takie jak Festiwal Przy Królewskim Trakcie.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Barokowy zabytek sakralny wspólnoty ewangelicko-augsburskiej. Kościół św. Marcina w Krakowie budowano w latach 1637-40 według projektu Giovanniego Trevano. Świątynia powstała na miejscu przybytku z XIV w. i służyła karmelitankom bosym. Kościół trafił w ręce luteran w 1816 r., po przeniesieniu zakonu. Warto tu zobaczyć obraz “Chrystus uciszający burzę” Henryka Siemiradzkiego, gotycki krucyfiks… albo wybrać się na koncert.

Komentarze (0)
Dodaj komentarz