Kościół św. Floriana

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Nieopodal Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie wyrasta kościół św. Floriana, zbudowany w XVII w. Jest to trójnawowa bazylika z barokowym, dwu wieżowym korpusem i gotyckim, trójbocznym prezbiterium. Świątynię wzniesiono na miejscu romańskiego przybytku z 1184 roku, według miejskiej legendy wybudowanego w miejscu gdzie zatrzymały się woły ciągnące wóz z relikwiami i za nic w świecie nie chciały iść dalej.

Od samego początku swojego istnienia kościół pod wezwaniem św. Floriana w Krakowie ma rangę kolegiaty - co oznaczało, że bezpośredni patronat nad świątynią roztaczali książęta i królowie Polski. Tutaj też rozpoczynały się królewskie orszaki na Wawel, organizowane z okazji najróżniejszych świąt i uroczystości. Trasę przemarszu przez miasto nazywano Via Regia, czyli Droga Królewska - obecnie stanowi ona jeden z najciekawszych szlaków turystycznych całego Krakowa. Trzymając się ściśle proponowanego programu zwiedzania, następnym punktem wycieczki będzie XV-wieczny Barbakan, stanowiący najbardziej wysuniętą na północ część fortyfikacji miejskich. Następnie szlak wiedzie przez słynną Bramę Floriańską, której początki sięgają przełomu XIII i XIV w. (jej barokowe zwieńczenie wykonano w XVII w.) - a więc czasów, kiedy Kraków otoczono murami obronnymi z prawdziwego zdarzenia.

Świątynię kilkukrotnie przebudowywano, nie oszczędzały jej też wypadki losowe i klęski żywiołowe. O ile udało się jeszcze ocalić kościół z wielkiego pożaru w 1528 r. - w czym dopatrywano interwencji patrona, zdarzenie przełożyło się też na wzrost popularności św. Floriana jako opiekuna walczących z ogniem strażaków - tak zniszczenia po potopie szwedzkim okazały się praktycznie nieodwracalne. I tak od 1657 do 1684 roku trwała gruntowna przebudowa przybytku. Stopniowo wymieniono również sporą część wyposażenia, dzięki czemu wnętrza zyskały rokokowy sznyt. Warto zobaczyć zwłaszcza dekoracje sklepienia oraz główny ołtarz - zdobi go obraz przedstawiający św. Floriana, namalowany w 1686 r. przez Jana Tricjusza, nadwornego artystę króla Jana III Sobieskiego.

Warto dodać, że przez nieco ponad 2 lata wikariuszem kościoła św. Floriana w Krakowie był Karol Wojtyła.

Mini przewodnik

Trójnawowa bazylika w stylu barokowym (z kilkoma inspiracjami gotykiem),budowana w kilku etapach od II poł. XVII wieku. Przy czym historia parafii św. Floriana w Krakowie sięga XII w. Swój dzisiejszy kształt kościół uzyskał po wielu modernizacjach. Jego wizytówkami są dwie wieże, bogato dekorowana elewacja i dwuletnia posługa Karola Wojtyły w roli wikariusza.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja