Kościół św. Bartłomieja

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Część opactwa cystersów w Mogile, wyjątkowo intrygujący zabytek średniowiecznej architektury sakralnej. Kościół św. Bartłomieja w Krakowie wzniesiono najprawdopodobniej w na przełomie XIII i XIV wieku. Najstarsze wzmianki o kameralnym przybytku pochodzą z 1329 roku, co oznaczałoby że jest to najstarsza zachowana, drewniana świątynia na terenie Polski. Nie ma jednak całkowitej pewności, że dokumenty opisują dokładnie tą budowlę.

Wątpliwości budzi choćby fakt, że na gotyckim portalu wejściowym do dzisiejszego kościoła św. Bartłomieja Apostoła przetrwał podpis budowniczego wraz z datą - Maciej Mączka A.D. 1466. Trzeba zaznaczyć, że takie podkreślanie autorstwa w tamtej epoce z zasady się zdarzało… ale najwyraźniej od takich reguł późnośredniowiecznej sztuki również trafiają się wyjątki. Jedna z wersji mówi o pożarze, który miał praktycznie w całości strawić XIV-wieczną świątynię - a dziś widzimy efekty odbudowy, remontów i architektonicznych zmian z kolejnych stuleci. Na pewno wiadomo tyle, że kościół św. Bartłomieja postawiono z myślą o prostych parafianach z Krakowa, gdyż zwykli wierni nie mieli wstępu do murowanego kościoła w klasztorze cystersów - przez długie lata modlić się i uczestniczyć w nabożeństwach mogli tam tylko i wyłącznie mnisi.

W krakowskim kościele pod wezwaniem św. Bartłomieja Apostoła zachowały się pewne elementy gotyckiej architektury, szczególną wartość zabytkową mają także barokowe dzieła sztuki. Zwłaszcza wymalowany ołtarz główny - wspaniały przykład malarstwa iluzjonistycznego - pięknie rzeźbione ołtarze boczne, XVIII-wieczne organy, polichromie w stylu rokoko oraz liczne portrety ważnych i wpływowych duchownych.

Kościół św. Bartłomieja Apostoła w Krakowie uwzględniono na liczącej ponad 1500 kilometrów trasie Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski, jako jeden z ok. 253 zabytków. Przed zwiedzaniem należy skontaktować się z gospodarzami opactwa cystersów i uzgodnić wszelkie szczegóły.

Mini przewodnik

Kameralny kościółek o intrygującej architekturze i tajemniczej historii. W bryle kościoła św. Bartłomieja w Krakowie przeważają elementy gotyckie, zaś wystrój wnętrz prezentuje bogaty, barokowy styl. Dokładna data budowy średniowiecznej świątyni od lat pozostaje przedmiotem sporów i domysłów - co nie zmienia faktu, że na Szlaku Architektury Drewnianej Małopolski to jeden z cenniejszych zabytków.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja