Kościół św. Augustyna i Jana Chrzciciela

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Jeden z kościołów parafii pod wezwaniem Najświętszego Salwatora, część zabytkowego kompleksu klasztornego sióstr norbertanek w Krakowie. Kościół św. Augustyna i Jana Chrzciciela w Krakowie prezentuje styl barokowy, jednak historia świątyni zaczyna się w głębokim średniowieczu, w połowie XII wieku. Zgodnie z tradycyjnym przekazem zakonu, norbertanki do Krakowa sprowadził około 1162 roku Jaksa Gryfita - małopolski rycerz, uczestnik wypraw krzyżowych, posiadacz znacznego majątku. Jeśli chodzi o archeologiczne konkrety, to najstarsze zachowane fragmenty (m.in. romański portal nad jednym z wejść) datuje się na XIII stulecie.

Przez długi czas klasztor norbertanek z Krakowa, a zatem również kościół św. Augustyna i św. Jana Chrzciciela, pełnił istotne funkcje obronne. Choćby z uwagi na ataki Tatarów, którzy systematycznie nękali miasto. Warto dodać, że właśnie stąd rusza tradycyjny Marsz Lajkonika, nawiązujący do legendy o flisakach którzy przepędzili najeźdźców nocujących nieopodal zwierzynieckiego kompleksu świątynnego, a następnego dnia wkroczyli do Krakowa w tatarskich strojach. Na początku XV wieku król Władysław Jagiełło postanowił wzmocnić klasztorne mury - niektóre baszty z tego okresu zachowały się do dzisiaj.

Na przełomie XVI i XVII w. przewodnicząca krakowskim norbertankom ksenia Dorota Kątska zdecydowała o gruntownej przebudowie kościoła św. Augustyna i Jana Chrzciciela, a także pozostałych budowli kompleksu. Prace według koncepcji włoskich architektów Jana Petriniego i Jana Trewano trwały od 1596 do 1626 roku. Potop szwedzki (i kilka powodzi) wiąże się ze znacznymi zniszczeniami - o ile konstrukcja budowli ucierpiała w stosunkowo niewielkim stopniu, tak już z ówczesnego wyposażenia świątyni w zasadzie nic się nie ostało. Większość barokowych dekoracji i dzieł sztuki zdobiących kościół pochodzi z XVIII wieku. Warto tutaj wyróżnić sztukaterie, zbiory zabytkowego rzemiosła artystycznego oraz ołtarz poświęcony błogosławionej Bronisławie - z kunsztownym relikwiarzem i pięknym obrazem pędzla Wojciecha Eliasza.

Z kościołem św. Augustyna i Jana Chrzciciela oraz klasztorem norbertanek w Krakowie wiąże się sporo barwnych legend. Poza podaniem o Lajkoniku, najpopularniejsze dotyczą dzwonu topielców i Panieńskich Skał w Lesie Wolskim. Pierwsza dotyczy ofiar nurtu rzeki i pojawiającego się na powierzchni Wisły w każdą noc świętojańską dzwonu, druga zaś opowiada o cudownym ocaleniu zakonnic przed Tatarami i podziemnym klasztorze.

Mini przewodnik

Obrośnięta legendami świątynia w klasztorze norbertanek, założonego w połowie XII w. Kościół św. Augustyna i Jana Chrzciciela w Krakowie prezentuje styl barokowy - po wielu przebudowach i zniszczeniach. Dzisiejszy kształt budowli pochodzi z lat 1596-1626, zaś wyposażenie, dekoracje i dzieła sztuki z XVIII w. W całym kompleksie zakonnym zachowały się elementy pamiętające jeszcze średniowiecze i najazdy Tatarów.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja