Kościół Najświętszego Salwatora

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Jeden z najstarszych, a zarazem najbardziej tajemniczych zabytków sakralnych z Krakowa. Kościół Najświętszego Salwatora powstał w głębokim średniowieczu - najstarsze dokumenty wzmiankujące świątynię datowane są na 1148 rok. Jednak miejskie legendy z XVII wieku mówią, iż przybytek wzniesiono w czasach chrystianizacji Polski. Podobno powstał na miejscu pogańskiego miejsca kultu, a sam św. Wojciech głosił tutaj swoje kazania, zanim wyruszył na misję do Prus.

Kolejne badania archeologiczne nie dały jednoznacznej odpowiedzi na pytanie, kiedy dokładnie ufundowano krakowski kościół Najświętszego Salwatora. Najbezpieczniej będzie podać wersję, według której budowlę wznoszono etapami i regularnie powiększano, aby sprostać potrzebom rosnącej liczby wiernych. Pewne poszlaki wskazują, że w drugiej połowie X stulecia mogła stać tutaj świątynia na planie krzyża - łacińskiego bądź greckiego, brak zgodności w tej kwestii - aczkolwiek najstarsze relikty w kościele Najświętszego Salwatora w Krakowie pochodzą z XII w. Mowa o fundamentach, fragmentach murów oraz płycie na ołtarzu głównym.

Wyżej wymienione elementy zabytku prezentują styl romański. W pozostałej część budowli przeważa barok, można jednak dostrzec fragmenty późnorenesansowe, neogotyckie i klasycystyczne. Taki eklektyzm kościoła Najświętszego Salwatora wynika z kolejnych modernizacji i remontów, jakie na przestrzeni wieków miały miejsce wielokrotnie. Spośród dzieł sztuki znajdujących się w przybytku wyróżniają się renesansowe freski (XVI w.),ołtarze i organy w stylu barokowym, a także wartościowe obrazy. Jeden z nich nawiązuje do znanej w Krakowie legendy, według której w świątyni wisiał niegdyś cudowny krucyfiks. Krzyż wprost olśniewał kosztownościami jakimi go przyozdobiono - a gdy w kościele modlił się ubogi skrzypek, ze stóp ukrzyżowanego Jezusa spadł złoty trzewik. Muzyk próbował zwrócić hojny dar, jednak za każdym razem bogaty dar wracał do biedaka.

Mini przewodnik

Intrygujący zabytek sakralny. Kościół Najświętszego Salwatora to jedna z najstarszych świątyń chrześcijańskich w Krakowie. Mogła powstać jeszcze w X stuleciu, jednak najstarsze, romańskie relikty budowli i dokumenty wskazują raczej na XII w. Konstrukcja, wyposażenie oraz dzieła sztuki prezentują wiele styli: renesansowy, barokowy, klasycystyczny i neogotycki. Warto obejrzeć zwłaszcza freski, ołtarze, organy i obrazy.


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja