Cysterski zespół klasztorny

Na wschód od Osiedla Wandy znajduje się cysterski zespół klasztorny. W jego skład wchodzi kościół Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Wacława - 9 marca 1970 r. podniesiony do rangi bazyliki mniejszej pod wezwaniem Krzyża Świętego przez papieża Pawła VI - klasztor i kościół św. Bartłomieja. Początki założenia sięgają 1222 r. kiedy to wieś Mogiła, stanowiąca obecnie część Krakowa, została podarowana cystersom.

Budowa pierwszej ze świątyń zakończyła się w 1266 r., przebudowano ją wszelako w XVIII w., w stylu barokowym. Barokowych zmian doczekał się także klasztor wzniesiony w XIII w. Drugą świątynię wystawiono z drewna w 1466 r., w XVIII stuleciu ją powiększono.

Dodaj opinię

Ocena ogólna:        

Dla dwojga:        

Dla dzieci:        

Dla dorosłych:        

Dla seniorów:        

Zakonny kompleks świątynny, który swoimi korzeniami sięga 1222 r. i oddania wsi Mogiła w ręce braciszków. Cystersi wznieśli tutaj drewniany kościół św. Bartłomieja (1466 r. lub przełom XIII/XIV w.) oraz klasztorną bazylikę Krzyża Świętego - oryginalnie kościół Wniebowzięcia Matki Bożej i św. Wacława (1266 r.), w XVIII w. przebudowany po barokowemu. Czyli bardzo, ale to bardzo "na bogato".

Komentarze (0)
Dodaj komentarz