Centrum Administracyjne Huty im.Tadeusza Sendzimira

  • Ocena
  • Dla dwojga
  • Dla dzieci
  • Dla dorosłych
  • Dla seniorów
Opis

Trasa nowohucka zaczyna się przy Centrum Administracyjnym Huty im.Tadeusza Sendzimira (al. Solidarności),noszącej niegdyś imię Lenina, uważanej za najbardziej charakterystyczny zespół architektury okresu socrealizmu w Nowej Hucie. Huta zajmuje obszar blisko 1000 ha, w tym dziesiątki kilometrów dróg, torów, rur, a także dziesiątki podziemi i budynków.

Wejście na teren założenia obejmują 2 potężne gmachy zbudowane w latach 50 XX w., które bywają nazywane „Watykanami” i „Pałacami Dożów”. Swym wyglądem (wieńczą je attyki naśladujące typowy motyw architektury krakowskiej XVI i XVII w.) nawiązują bowiem do renesansowych i barokowych pałaców włoskich.

fot. Zygmunt Put/cc 3.0/wikipedia.org

Mini przewodnik

Kombinat metalurgiczny był sztandarową inwestycją władz PRL-u. Poza produkcją na gigantyczną skalę, huta wyróżniała się niezwykłą siedzibą. Dwa budynki, nazywane “Pałac Dożów” i “Watykan”, to nie socrealistyczne potworki, lecz piękne obiekty stylizowane na włoskie pałace z epoki renesansu i baroku. Attyki to także nawiązanie do krakowskiej mody z XVI i XVIII w.
fot. Zygmunt Put/cc 3.0/wikipedia.org


Opinie

Dodaj opinię
Ocena ogólna:
Dla dwojga:
Dla dzieci:
Dla dorosłych:
Dla seniorów:

Komentarze (0)
Dodaj komentarz
Lokalizacja